Agrandar texto
Achicar texto
Motorcycle Expeditions, emilio scotto tours, emilio scotto motorcycle tours, emilio scotto world tours, tours en moto, tours en motocicleta, tours por el mundo, tours de aventura, tours culturales, motorcycle tours, tour en moto europa, tour en moto turquia, tour en moto ruta 66, tour en moto europa, tour en moto india, tour en moto españa, tour en moto tailandia, viajes en moto, viajes organizados moto, viajes, vuelta al mundo, expediciones en moto, recorrer el mundo en moto, guinness world records,
Noticias

Motosiklet Äzerinde En Uzun Seyahat ? Emilio Scotto
28/12/21

Motosiklet üzerinde en uzun seyahat dal?nda Guinness Dünya Rekoru sahibi bir Arjantin’li Emilio ve yol arkada?? ‘Kara Prenses’ Honda Gold Wing 1100, 10 y?l süren bir gezi, katledilen 750,000 Km. 17 Ocak 1985’te Buenos Aires’ten yola ç?kan Emilio geri 2 Nisan 1995 ‘te döndü.
 
1980 senesinde (25 ya??ndayken) 1100 Goldwing motorunu $16,000 kar??l??? sat?n ald?, 1984 senesinde 48,300 km katetti, 1985 ‘de 172 ülke ve 770.000 km kapsaml? gezi plan?n? yapt? (toplamda 215 ülke gezdi) ve 17 Ocak 1985 ‘te 30 ya??ndayken, i?inden istifa ederek cebinde 300$ paras? ile kara prensesinin kilometresini s?f?rlayarak yolculu?a ba?lad?.
 
10 y?l, 2 ay, 19 gün sonra evine dönerken o art?k bir kahramand?.


 
Dünyay? saat yönünde ve ters yönde 2 kez dola?m??, her biri 64 sayfal?k 11 pasaport bitirmi?, seyahati esnas?nda 5 dil ö?renmi?, 6 kere tutuklanm?? (Rus Ajanl???ndan, Kaddafi ‘nin ajanl???na, uyu?turucu ticaretine varan sebeplerden suçlanm??), K?zarkada?? Monica ile Hindistan ‘da tan??m?? ve Hindu geleneklerine göre evlenmi?.
 
Emilio Bu seyahat boyunca 42,000 litre benzin, 9 koltuk, 12 akü, 86 çift lastik ve 700 litre ya? harcam??. Motor 1 kere yenilenmi?.
 
 
 
A?a??da Emilio ‘nun gezdi?i ülkeleri s?ras?yla yazmaya ba?lad?m ancak o gezmekten yorulmam?? ben yazmaktan yoruldum ve son k?s?mlar? sab?rla okursan?z anlars?n?z ki genel olarak geçtim, sürç-i lisan ettiysek affola..
 
S?ras?yla Arjantin, Uruguay, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Meksika ‘ya gitti, motoruna bak?m yapt?r?p ABD ve Kanada ‘ya ula?t?, 66.000 km etmi?ti, 1986 aral???nda Avrupa ‘ya geçti, Bat? almanya, ?sviçre, ?talya, San Marino, Vatikan, Monaco, Fransa, ?spanya, Portekiz, Fas, [?spanya], [Fransa], Britanya, ?rlanda, [?skoçya], [Fransa], Lüksemburg, Belçika, Hollanda, [Bat? Almanya], Danimarka, ?sveç, Norveç, Finlandiya, Polonya, Do?u almanya, [Bat? Almanya], [?sviçre], Liechtenstein, [?talya], Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, [?talya] ‘ya gitti.
 
 
 
Nisan 1988 ‘de Afrika k?tas?na geçti, Tunus, Libya, [Tunus], Cezayir, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Senegal, Gambia, Gine Bissau, Gine Conakry, Liberia, Fildi?i Sahilleri, (Desire), Togo, Benin, Nijerya, Chad, Kamerun, Gine Equatorial, Gabon, Kongo Zaire, Namibia, Güney Afrika duraklar?ndan sonra tarih 7 Ocak 1989 ‘u gösteriyordu, planlanan 174 ülkenin 69 ‘u 155.000 km ile görülmü?tü, ayn? y?l “Behind the Horizon” kitab? piyasaya ç?kt?.
 
Güney Afrika, Lesoto, Swaziland, Mozambik, [Güney Afrika], Botswana,(Transkei), (Ciskei), (Boputhswana), Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzanya, Madagaskar, Rwanda, Burundi ve Kenya. 200.000 km, 84 ülke.
 
 
 
Somali, (United Gowein), Birle?ik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn,Kuveyt, Suudi Arabistan, Kuzey Yemen, Güney Yemen, Djibouti, Etopya, Sudan, M?s?r, (Sinai), Ürdün, Suriye, Irak, [Ürdün], Lübnan, Israil, [M?s?r], [Libya], [Tunus] ve [Italya]. Nisan 1990 [?spanya], [Fransa], [Monako], [Italya] ve Emilio Kara prensesinin motorunu de?i?tiriyor.
 
387,500 km yeniden [?spanya], [Fransa], [Monako], [Italya], Malta, [Italya], [Yunanistan], 458,850 km ve Türkiye üzerinden do?uya do?ru geni?leyen gezi, Pakistan, Nepal, Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda.
 
 
 
Temmuz 1992, Kuzey Pasifik ve Hawaii, gezilen 142 ülke, 26 Ocak 1993 Filipinler, 2 Mart 1993 Çin, 152 Ülke, Haziran 1993 Japonya, Çin, Mo?olistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kas?m 1993 Finlandiya, fazladan 40 ülke ve 170,000 km yapma hevesi planlar? geni?letiyor.
 
?ubat 1994 565,000 km, 172 ülke, tan???lan 560,000 yeni insan (Ayakta kald??? her saat için 11 ki?i), 27 May?s 1994 New York, 9 Haziran 1994 Niagara ?elaleleri, 580.000 km, 17 ?ubat 1995 Buenos Aires, 215 ülke, 750,000 km ve 100,000 Foto?raf, ve 2Nisan 1995 gezi tamamlan?yor. Ve bu gezi ?u sat?rlarla tarihe geçiyor:
 
“Emilio Scotto of Buenos Aires, Argentina, completed the longest ever journey by a motorcycle, covering over 735,000 km (457,000 miles) and 214 countries and territories, from January 17, 1985 to April 2, 1995.”
 
Kaynakça:
http://www.emilioscotto.com
http://www.horizonsunlimited.com/forwood/emilio.shtml


Link de la nota: click aquí


MAS NOTICIAS
Whatsapp